Chức năng

Chính sách nhân sự

Chính sách nhân sự là các hướng dẫn cụ thể mà công ty thực hiện trong việc quản lý tài sản con người của công ty. Đây là các quy tắc chính thức để tuyển dụng, đánh giá, đào tạo và khen thưởng nhân viên. Nó được coi là khuôn khổ và hướng dẫn để đưa ra các quyết định nhất quán vì lợi ích của công ty, lợi ích của nhân viên.

Một hệ thống quản ý nhân sự tốt là hệ thống có được các chính sách nhân sự tốt. Flex HR rất chú trọng đến việc xây dựng các chính sách nhân sự cho công ty, bao gồm:

 • Chính sách trợ cấp
 • Chính sách phúc lợi
 • Chính sách nghỉ ngày (nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ thai sản,…)
 • Chính sách đi muộn về sớm
 • Chính sách thưởng
 • Chính sách phạt
 • Chính sách thuế
 • Chính sách lương
 • Chính sách tạm ứng
 • Chính sách công đoàn
 • Chính sách bảo hiểm
 • Chính sách nghĩa vụ khác

Bạn có thể thiết lập các quy tắc cho các chính sách và áp dụng chính sách này cho các đối tượng nhân viên khác nhau. Thông qua các chính sách này, bạn có thể quản lý được toàn bộ các hoạt động nhân sự của nhân viên.

Ví dụ: bạn thiết lập chính sách nghỉ phép là 12 ngày cho mỗi năm và nhân viên được cộng thêm 1 ngày phép cho mỗi 5 năm làm việc. Hệ thống sẽ tự động tính ra số ngày phép của nhân viên và đảm bảo nhân viên chỉ được nghỉ phép theo đúng quy định.

Flex HR có hệ thống quy định chính sách nhân sự đa dạng và chi tiết nhất so với các phần mềm khác trên thị trường giúp bạn quản lý nhân sự hiệu quả.

Để trải nghiệm các tính năng của Flex HR, bạn vui lòng đăng ký sử dụng miễn phí hoặc làm các bài hướng dẫn thực hành tutorial.

Trâm Anh

Bài viết có bản quyền của SoftAView, xin vui lòng ghi rõ nguồn www.SoftAView.com khi trích dẫn hoặc đăng lại.

Bài liên quan

Image
Quản trị nhân sự theo cách của bạn