Xây dựng lương 3P

Nhân tài nghỉ việc, hiệu suất thấp

Nhân viên giỏi của bạn vẫn nghỉ việc mặc dù quỹ lương của công ty không hề thấp.

Năng suất lao động thấp, nhân viên như “xác sống”.

Image
Image

KPI, OKR, BSC, DISC, ASK,.. có giúp ích?

Bạn đã tìm hiểu nhiều công cụ khác nhau như KPI, OKR, BSC, DISC, ASK,..  nhưng chưa tìm được giải pháp nào phù hợp.

Bạn đã thử mua bảng lương chức danh có sẵn trên thị trường, nhưng cũng không hiệu quả.

Bạn đã thử tăng lương cho vài đối tượng, nhưng lại tạo sự bất bình ngấm ngầm trong nhân viên, ảnh hưởng đến động lực làm việc.

Image

Phần mềm quản lý nhân sự với chức năng xây dựng lương 3P đồng bộ

KeeView giúp bạn trả lương đúng người, đúng việc. Đánh giá đúng năng lực, trả lương đúng với đóng góp.

Đánh giá năng lực chính xác

Bạn dễ dàng xác định được nhân viên nào là nhân tài thuộc dạng “ngôi sao” cần phải có chế độ ưu đãi và phát triển sự nghiệp, hoặc nhân viên nào thuộc dạng “bò sữa” cần phải giữ gìn. Đồng thời bạn cũng có thể xác định được nhân viên nào thuộc dạng “phá rối”, có năng lực cao, nhưng kết quả làm việc lại kém, để có chính sách đãi ngộ phù hợp.

Duy nhất KeeView có tính năng báo cáo định vị nhân viên theo năng lực và hiệu suất làm việc.

Image
Image

Định vị nhân viên theo lương thị trường

Bạn có thể xác định được mức lương của nhân viên có quá cao hoặc quá thấp so với lương thị trường và năng lực, mức độ đóng góp của nhân viên. Đối với nhân viên được xếp loại “ngôi sao” mà lương thấp hơn lương thị trường thì cần phải có chính sách đãi ngộ phù hợp. Đối với nhân viên thuộc dạng “phá rối” mà lương lại cao hơn thị trường thì cần phải có những điều chỉnh về thái độ để nâng cao hiệu quả làm việc.

Duy nhất KeeView có tính năng báo cáo định vị nhân viên theo lương thị trường.

Trả lương đúng với năng lực và đóng góp

Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mức độ ưu tiên trả lương cho chức danh theo mức độ khan hiếm của thị trường mà không ảnh hưởng đến cơ cấu lương của công ty.

Duy nhất KeeView có tính năng sử dụng hiệu suất BSC để tính thưởng hiệu suất.

Image
Image

Bảng lương công bằng và minh bạch

Bạn có được bảng lương công bằng và minh bạch theo đúng giá trị công việc và năng lực của mỗi nhân viên.

Duy nhất KeeView có tính năng xây dựng bảng lương nhân viên theo năng lực.

Trả lương theo chiến lược của công ty

Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mức độ ưu tiên trả lương cho chức danh theo mức độ khan hiếm của thị trường mà không ảnh hưởng đến cơ cấu lương của công ty.

Image

Bộ công cụ hoàn chỉnh xây dựng lương 3P

Ý tưởng lương 3P rất tuyệt vời, nhưng để áp dụng thành công thì không dễ dàng gì vì cần phải đánh giá đúng năng lực, phải đánh giá đúng giá trị của mỗi chức danh, phải xây dựng KPI đúng và đo lường hiệu suất đúng. Với KeeView, bạn đã có công cụ tuyệt vời để áp dụng lương 3P thành công.

Chức năng nổi bật

KeeView có hệ thống BSC, đánh giá năng lực, xây dựng bảng lương với nhiều chức năng tiên tiến nhất trên thế giới.

Bản đồ chiến lược

Bản đồ chiến lược

Bản đồ chiến lược đảm bảo chiến lược của công ty được phân tầng xuống phòng ban và nhân viên.

Ma trận chức năng

Ma trận chức năng

Xây dựng KPI từ ma trận chức năng giúp giảm thời gian xây dựng KPI từ 6 tháng xuống còn 1 tháng.

Đánh giá hiệu suất nâng cao

Đánh giá hiệu suất nâng cao

Nhân viên được ghi nhận sự cố gắng vượt bậc khi vượt mục tiêu ban đầu.

Tính hiệu suất nhân viên chuyển bộ phận

Tính hiệu suất nhân viên chuyển bộ phận

Tự động tính hiệu suất cả năm của nhân viên chuyển bộ phận.

Giao mục tiêu gián tiếp

Giao mục tiêu gián tiếp

Gắn kết hai bộ phận với nhau theo một mục tiêu chung. 

Đề xuất - duyệt

Đề xuất - duyệt

Mục tiêu và kết quả được đảm bảo chính xác và kịp thời nhờ cơ chế đề xuất – duyệt của KeeView.

Tùy chỉnh công thức tính hiệu suất

Tùy chỉnh công thức tính hiệu suất

Bạn có thể tùy chỉnh công thức tính hiệu suất theo các bạn muốn

Xây dựng lương 3P

Xây dựng lương 3P

Kết hợp với chức năng đánh giá năng lực nhân viên để xây dựng lương 3P cho công ty.

Đánh giá năng lực theo tiêu chuẩn công việc

Đánh giá năng lực theo tiêu chuẩn công việc

Mỗi năng lực được định nghĩa thống nhất theo từ điển năng lực ba chiều. Người đánh giá năng lực nhân viên có thể dễ dàng xác định năng lực nhân viên tương ứng với bậc mấy trong thang năng lực. Xem thêm.

Đánh giá năng lực theo phản hồi 360 độ

Đánh giá năng lực theo phản hồi 360 độ

Tự động tổng hợp báo cáo và gợi ý phân tích các khía cạnh năng lực cần đánh giá của mỗi nhân viên. Xem thêm.

Xây dựng bảng lương chức danh

Xây dựng bảng lương chức danh

Tự động xây dựng bảng lương chức danh theo các tiêu chí của công ty. Bạn có thể thiết lập bảng lương theo cách bạn muốn, nhưng vẫn đảm bảo công bằng giữa các chức danh. Xem thêm.

Xây dựng bảng lương nhân viên

Xây dựng bảng lương nhân viên

Tự động xây dựng bảng lương nhân viên theo năng lực và chức danh. Kiểm soát được quỹ lương không vượt quá ngân sách quy định cho mỗi lần điều chỉnh lương.

Liên hệ

Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ KeeView

217/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0937.99.60.30

Email: info@keeview.com