Hồ sơ nhân viên

QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN VIÊN DỄ DÀNG

Quản lý tập trung

Dễ dàng truy cập thông tin hồ sơ nhân viên ở tất cả các phòng ban chi nhánh.

Thông tin đầy đủ

Nhân viên tự quản lý và cập nhật thông tin của mình.

Báo cáo linh hoạt

Bạn dễ dàng có báo cáo nhanh và chính xác, ví dụ như “Số lượng lượng nhân viên đã tiêm vắc xin?”

Image
Image

Phần mềm quản lý nhân sự đầy đủ chức năng, đồng bộ, tùy biến linh hoạt

Dễ dàng thêm bớt trường quản lý thông tin

Ví dụ thêm trường “Tiêm vắc xin” để quản lý tình trạng tiêm vắc xin của nhân viên.

Image
Image

Tùy ý thiết kế lại form hồ sơ nhân sự

Tự do thiết kế lại form hồ sơ nhân viên, không phụ thuộc vào nhà cung cấp.

Duy nhất KeeView có tính năng tự thiết kế lại form.

Image
Quản trị nhân sự theo cách của bạn

Liên hệ

Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ KeeView

217/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0937.99.60.30

Email: info@keeview.com