Xây dựng bảng lương

Mức lương là quan trọng, nhưng trả lương minh bạch quan trọng hơn.

25% nhân viên tìm kiếm cơ hội ở công ty khác với lương cao hơn.

Nhân viên vẫn ở lại công ty với mức lương thấp hơn, nếu họ được ghi nhận và hiểu được vì sao họ được trả lương như vậy.

Image
Image

Phần mềm quản lý nhân sự với chức năng xây dựng bảng lương

Bạn làm chủ công nghệ xây dựng bảng lương theo giá trị công việc.

Image

Bảng lương công bằng và minh bạch

Bạn có được bảng lương công bằng và minh bạch theo đúng giá trị công việc và năng lực của mỗi nhân viên.

Duy nhất KeeView có tính năng xây dựng bảng lương nhân viên theo năng lực.

Dễ dàng đánh giá năng lực để trả lương

Bạn và mọi người trong công ty có cùng cách hiểu nhất quán về năng lực và thang điểm đo lường khi đánh giá nhân viên nhờ bộ từ điển năng lực ba chiều SoftAView được phát triển bởi TS. PGS. Trần Kim Dung.

Nhân viên hiểu được tại sao họ được trả lương như vậy.

Định nghĩa "Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ"
theo từ điển năng lực SoftAView

Bậc 1
Có khả năng sử dụng ngoại ngữ đơn giản để biết chào hỏi xã giao, chỉ đường.

 

Image

Dễ dàng ưu tiên các chức danh đang khan hiếm

Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mức độ ưu tiên trả lương cho chức danh theo mức độ khan hiếm của thị trường mà không ảnh hưởng đến cơ cấu lương của công ty.

Dễ dàng ưu tiên các năng lực đang cần

Bạn có thể điều chỉnh mức độ ưu tiên trả lương theo năng lực, mức lương của các chức danh sẽ được tự động điều chỉnh tương ứng.

Image
Image

Dễ dành so sánh và điều chỉnh lương nhân viên

Bạn dễ dàng so sánh mức lương của nhân viên với nhau và với ngưỡng tối đa, tối thiểu của chức danh.

Dễ dàng kiểm soát quỹ lương

Dễ dàng kiểm soát quỹ lương của từng phòng ban và của công ty không vượt quá ngân sách chi trả lương.

Image
Image
Quản trị nhân sự theo cách của bạn

Liên hệ

Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ KeeView

217/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0937.99.60.30

Email: info@keeview.com