Chính sách nhân sự

QUẢN LÝ NHÂN SỰ LINH HOẠT VÀ NHẤT QUÁN

Cụ thể hóa triết lý quản lý nhân sự của công ty giúp bạn gia tăng giá trị tài sản con người

Nhất quán

Nhân sự hoạt động theo khuôn khổ được quy định bởi chính sách nhân sự.

Linh hoạt

Mỗi đối tượng nhân viên khác nhau được áp dụng các chính sách nhân sự khác nhau.

Image
Image

Phần mềm quản lý nhân sự đầy đủ chức năng, đồng bộ, tùy biến linh hoạt

Quản lý đa dạng các khía cạnh hoạt động nhân sự.

Chính sách trợ cấp

Chính sách phúc lợi

Chính sách nghỉ ngày

Chính sách đi muộn về sớm

Chính sách thưởng

Chính sách phạt

Chính sách thuế

Chính sách tạm ứng

Chính sách bảo hiểm

Chính sách công đoàn

Chính sách nghĩa vụ khác

Image
Quản trị nhân sự theo cách của bạn

Liên hệ

Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ KeeView

217/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0937.99.60.30

Email: info@keeview.com