Quản trị mục tiêu

Bốn viễn cảnh

Bảng điểm cân bằng (BSC – Balanced Scorecard)

Bảng điểm cân bằng (BSC) là mô hình đo lường đa chiều hiệu quả hoạt động của tổ chức về Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ, Học tập - Phát triển (Kaplan và Norton, 1996a).

Các yếu tổ ảnh hưởng tới hiệu suất

Các yếu tố ảnh hưởng then chốt đến kết quả xây dựng triển khai BSC-KPI

Ý kiến nhận định về các yếu tố ảnh hưởng then chốt kết quả xây dựng,triển khai BSC-KPI rất đa dạng. Liệu có sự khác biệt trong đánh giá về các yếu tố này theo loại hình sở hữu của doanh nghiệp?

Mô hình IPA

Sử dụng mô hình phân tích tầm quan trọng - kết quả (IPA) trong các dự án xây dựng và triển khai BSC-KPI

Do tầm quan trọng và tính hữu ích của BSC-KPI nên việc xây dựng và triển khai BSC-KPI hiện nay đang là đề tài hot của doanh nghiệp. Lãnh đạo các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ thuộc nhiều loại hình sở hữu khác nhau đều mong muốn doanh nghiệp mình sẽ có hệ thống BSC -KPI,

Cam kết của ban lãnh đạo

Cam kết của ban lãnh đạo - nhân tố quyết định then chốt sự thành công của dự án BSC

Cam kết của ban lãnh đạo là điều kiện cần thiết then chốt cho bất kỳ sự cải tổ hoặc thay đổi lớn trong hoạt động của doanh nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Cảnh báo nhập liệu

Theo quy trình doanh nghiệp xây dựng các KPI để quản trị mục tiêu  và từ kết quả KPI doanh nghiệp đưa ra các điều chỉnh thích hợp. Nếu không có kết quả kịp thời và chính xác cho các KPI đã xây dựng, thì doanh nghiệp sẽ gặp vấn đề trong việc phân tích dữ liệu và đưa ra đối sách kịp thời.

Ảnh minh họa: freepic

Mô hình nhập liệu

Để quản trị hệ thống BSC KPI thì cần phải có dữ liệu, ban dự án cần xác định ai sẽ là người nhập dữ liệu vào hệ thống.

Image
Quản trị nhân sự theo cách của bạn

Liên hệ

Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ KeeView

217/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0937.99.60.30

Email: info@keeview.com