Xây dựng bảng lương

Phát triển thang điểm cho các tiêu chí xác định giá trị công việc

Xác định thang điểm trong xác định giá trị công việc giữ vai trò then chốt về khía cạnh kỹ thuật khi thiết lập bảng lương doanh nghiệp. Khi thiết lập thang điểm, cần chỉ rõ chính xác mỗi tiêu chí có bao nhiêu điểm và mỗi cấp độ của tiêu chí đạt bao nhiêu điểm.

Bài báo này giới thiệu một cách thiết lập thang điểm cố định, đơn giản, dễ thực hiện. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Ấn định tổng số điểm giá trị công việc trong doanh nghiệp là một số A nhất định (ví dụ 1000 điểm hay 2000 điểm).

Bước 2: Xác định số lượng tiêu chí tham gia xác định giá trị công việc và trọng số (hay tầm quan trọng) của mỗi tiêu chí.

Bước 3: Xác định điểm số cao nhất của mỗi tiêu chí theo công thức:

% tiêu chí x A

Ví dụ, nếu kỹ năng sử dụng ngoại ngữ được xác định có tầm quan trọng bằng 5%, điểm cao nhất của kỹ năng sử dụng ngoại ngữ là 50 điểm với A= 1000. Tiêu chí ngoại ngữ được phân thành nhiều cấp độ khác nhau, mỗi cấp độ cần có giải thích, minh hoạ chi tiết để có thể phân biệt rõ ràng cấp độ này với cấp độ khác.


Bước 4:
 Xác định điểm số cho mỗi cấp độ tiêu chí.

Việc phân bố điểm từ cấp độ 1 đến cấp độ cao nhất có thể được xác định theo một trong ba cách: a) Tăng đều tuyến tính; b)Tính bằng tỷ lệ phần trăm so với cấp độ cao nhất; c) Tăng theo cấp số nhân.

Ví dụ: Nếu tiêu chí Ngoại ngữ có số điểm cao nhất là 50 thì việc phân bổ thang điểm theo các cấp bậc cho kỹ năng sử dụng ngoại ngữ theo 3 phương án trên như sau:

So sánh điểm của các cấp độ trong kỹ năng sử dụng ngoại ngữ

Cấp độ

 Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ

Thang điểm theo các phương án

a

b

c

1

Cần sử dụng ngoại ngữ đơn giản để biết chào hỏi xã giao, chỉ đường.

5

5

5

2

Cần giao tiếp (nói và nghe) những nội dung đàm thoại hằng ngày.

Đọc và hiểu tài liệu hướng dẫn các thông số kỹ thuật đơn giản.

16.25

13

9

3

Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ.

27.5

25

16

4

Trao đổi, làm việc chuyên môn bằng ngoại ngữ.

38.75

38

29

5

Sử dụng ngoại ngữ để trực tiếp giao tiếp với khách hàng trong các giao dịch quan trọng, đòi hỏi mức chính xác cao, cần phản ứng mau lẹ.

50

50

50

Cách tiếp cận này đơn giản, dễ thực hiện, tuy nhiên khi thiết lập bảng lương trong các tập đoàn, tổng công ty lớn có nhiều công ty con và quy mô khác nhau thì phương pháp này chưa chính xác chưa tạo sự nhất quán về tiền lương. Khi đó yêu cầu giao tiếp của chức danh giám đốc với quy mô 100 tỷ sẽ khác so yêu cầu giao tiếp của giám đốc công ty có quy mô 1000 tỷ, từ đó cách tính điểm cho kỹ năng giao tiếp của hai chức danh cũng khác nhau. Cách tính điểm linh hoạt này khá phức tạp, các tham số thay đổi theo loại hình kinh doanh, quy mô khác nhau, đòi hỏi người thiết lập thang điểm phải có kiến thức chuyên sâu, có kinh nghiệm phong phú và có sự hỗ trợ của máy vi tính.  

Trích từ: Trần Kim Dung (2013). Xác định giá trị công việc và thiết lập bảng lương doanh nghiệp. Nhà xuất bản Tổng hợp.

Trần Kim Dung

Bài viết có bản quyền của KeeView, xin vui lòng ghi rõ nguồn www.KeeView.com khi trích dẫn hoặc đăng lại.

Bài liên quan

Image
Quản trị nhân sự theo cách của bạn