Chức năng

Hồ sơ nhân viên

Chức năng quản lý hồ sơ nhân viên giúp bạn quản lý được các thông tin của nhân viên.

Khi bạn có được thông tin nhân viên đầy đủ, bạn sẽ dễ dàng có được các báo cáo chính xác và nhanh chóng về nhân sự của công ty như “Tỷ lệ nhân viên có bằng đại học?” hoặc “Thông tin liên hệ khẩn cấp của nhân viên?”. Tuy nhiên việc cập nhật hồ sơ mất nhiều thời gian và công sức của nhân viên nhân sự. Bạn sẽ thấy thích Flex HR với tính năng cho phép nhân viên tự cập nhập hồ sơ nhân viên của mình. Không chỉ có vậy, Flex HR còn hiển thị mức độ hoàn chỉnh thông tin hồ sơ nhân viên, giúp nhân viên không bỏ sót các thông tin cần nhập liệu.

Một tính năng tuyệt vời khác của Flex HR là cho phép bạn không chỉ thêm bớt trường thông tin mà còn có thể tự thiết kết lại form hồ sơ nhân viên theo cách bạn muốn:

  1. Thêm bớt các thông tin cần quản lý.
    • Bạn có thể thêm các trường thông tin cần quản lý trong hồ sơ nhân viên như: “Thời gian nhập ngũ”, “Ngày vào đảng”,… Hoặc
    • Bạn có thể bỏ bớt đi các trường thông tin mà bạn không cần như “Người tham khảo”.
  2. Thiết kế lại form hồ sơ nhân viên.
    • Bạn có thể thay đổi vị trí các trường thông tin trong form nhập liệu
    • Thiết lập các điều kiện nhập liệu để đảm bảo việc nhập liệu được chính xác.

Để trải nghiệm các tính năng của Flex HR, bạn vui lòng đăng ký sử dụng miễn phí hoặc làm các bài hướng dẫn thực hành tutorial.

Trâm Anh

Bài viết có bản quyền của KeeView, xin vui lòng ghi rõ nguồn www.KeeView.com khi trích dẫn hoặc đăng lại.

Bài liên quan

Image
Quản trị nhân sự theo cách của bạn