Ảnh minh họa: Internet

Bao nhiêu chỉ số là phù hợp

Theo lý thuyết BSC, một bộ phận chỉ khoảng ba đến năm chỉ số để đánh giá hiệu quả. Thực tế áp dụng cho thấy, để quản trị mục tiêu và đánh giá chính xác hiệu quả của bộ phận, có thể cần hơn thế. Sau đây là câu chuyện trao đổi giữa SoftAView và giám đốc dự án.

KeeView: Tôi muốn trao đổi với anh về khái niệm “Key” trong chữ KPI. Bao nhiêu chỉ số cho bộ phận hoặc cá nhân là phù hợp.

Giám đốc dự án: Hiện tại tôi đang triển khai ba đến năm chỉ số cho mỗi bộ phận. Có bộ phận chỉ có 3 chỉ số, có bộ phận có năm chỉ số, nhưng không quá năm chỉ số. Đây là các chỉ số quan trọng nhất để đánh giá hoạt động của bộ phận.

KeeView: Có khi nào anh cần hơn năm chỉ số không? Hay nói cách khác năm chỉ số có đủ đánh giá hiệu quả của một bộ phận.

Giám đốc dự án: Tôi nghĩ không có câu trả lời chính xác, tất cả là tùy thuộc vào nhu cầu quản lý của công ty và cách thức quản trị mục tiêu của công ty. Để đánh giá một bộ phận thì có thể dùng ba đến năm chỉ số quan trọng. Nhưng để tạo ra kết quả cho ba hay năm chỉ số này thì cần cả một bộ máy làm việc và cá nhân viên trong bộ phận đó đóng góp nên kết quả này. Từ các chỉ số của bộ phận, tôi phân trách nhiệm cho các cá nhân trong bộ phận. Có những cá nhân không đóng góp trực tiếp vào kết quả của các chỉ số này nên có thể họ chỉ được phân trách nhiệm có một chỉ số. Nói cách khách từ năm chỉ số của bộ phận, khi phân tầng xuống nhân viên thì có thể chỉ còn một chỉ số.

KeeView: Anh thấy rằng đó là vấn đề.

Giám đốc dự án: Đúng vậy. Chúng ta đều biết rằng đánh giá hiệu quả của một nhân viên bằng một chỉ số thì khó mà chính xác. Để có được kết quả của chỉ số chính (key) thì nó còn là hệ quả của nhiều chỉ số khác. Ví dụ chỉ số doanh thu là hệ quả của các chỉ số: số lượng cửa hàng, giá trị trung bình trên một đơn hàng, số lượng đơn hàng, tỷ lệ thăm viếng. số lượng cửa hàng mở mới, số lượng sản phẩm mới, tỷ lệ hàng trả về, kỹ năng nhân viên, sức mạnh thương hiệu, mức độ hài lòng của khách hàng,…

KeeView: Như vậy để quản lý tốt mục tiêu thì chúng ta cần nhiều hơn vài chỉ tiêu chính

Giám đốc dự án: Đúng vậy. Tuy nhiên càng có nhiều chỉ số, thì mức độ phức tạp của hệ thống càng tăng lên: thời gian đo lường tăng, thời gian nhập liệu tăng, kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu, xây dựng các báo cáo,…

KeeView: Anh nên cần có công cụ hỗ trợ. Phần mềm quản lý mục tiêu.

Giám đốc dự án: Vâng. Đấy là cái tôi cần. Tôi không thể quản lý mục tiêu theo phương thức bút chì và sổ tay được.

KeeView: Cám ơn anh đã chia sẻ. Chúc anh tìm được phần mềm quản lý mục tiêu phù hợp.

Trâm Anh

Bài viết có bản quyền của KeeView, xin vui lòng ghi rõ nguồn www.KeeView.com khi trích dẫn hoặc đăng lại.

Related Articles

Liên hệ

Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ KeeView

217/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0937.99.60.30

Email: info@keeview.com