Đề xuất - duyệt

Chức năng đề xuất - duyệt

Theo báo cáo kết quả khảo sát 200 doanh nghiệp của công ty tư vấn CEL năm 2014 thì có đến 43% doanh nghiệp không tin vào chất lượng dữ liệu thông tin quản trị hiệu suất họ nhận được và 55% doanh nghiệp vẫn đang sử dụng Microsoft Excel như là công cụ chính để quản trị hiệu suất.

Điều đó có nghĩa là ban lãnh đạo doanh nghiệp phải ra quyết định kinh doanh phải dựa vào yếu tố cảm tính, nhạy bén kinh doanh của mình mà thiếu sự hỗ trợ, phân tích số liệu dữ liệu.

Excel là công cụ đa năng giúp doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu, lập báo cáo, tuy nhiên điểm yếu của Excle là dữ liệu không nhất quán, không cập nhật kịp thời. Vì Excel là các file đơn lẻ, nên dữ liệu có thể dễ dàng bị sửa đổi một cách vô tình hoặc cố ý, mà không dễ kiểm tra số liệu sai ở đâu, bị sửa lúc nào.

Một hệ thống thông tin chuẩn mực cần phải đảm bảo lưu vết (log history) dữ liệu theo nguyên tắc “Ai sửa gì, khi nào”. Bsc2Kpi có chức năng đề xuất – duyệt theo đúng nguyên tắc trên.

Đề xuất – duyệt mục tiêu

Đầu năm, các bộ phận, phòng ban, nhân viên xây dựng mục tiêu của mình. Bsc2Kpi cung cấp hai cách xây dựng mục tiêu được giao từ trên xuống hoặc đề xuất từ dưới lên.

  • Được giao từ trên xuống: Cấp trên ấn định luôn mục tiêu cho cấp dưới và mục tiêu này được xem là chính thức, không điều chỉnh.
  • Đề xuất từ dưới lên: Cấp dưới căn cứ vào mục tiêu của cấp trên và đề xuất mục tiêu cho bộ phận của mình. Ví dụ phòng kinh doanh có mục tiêu doanh thu 100 tỷ, bộ phận kinh doanh nội địa đề xuất mục tiêu 70 tỷ, bộ phận xuất khẩu đề xuất mục tiêu 40 tỷ. Sau đó phòng kinh doanh sẽ phê duyệt mục tiêu của bộ phận cấp dưới, hoặc đồng ý với mục tiêu 70 tỷ, hoặc từ chối hoặc điều chỉnh thành 75 tỷ. Sau khi cấp trên phê duyệt mục tiêu của bộ phận cấp dưới, thì mục tiêu này được xem là chính thức, không điều chỉnh.

Đề xuất – duyệt kết quả

Tương tự cơ chế đề xuất – duyệt mục tiêu, kết quả của bộ phận, nhân viên chỉ được đưa vào báo cáo nếu được người có thẩm quyền duyệt.

Sau khi dữ liệu đã được duyệt thì dữ liệu sẽ không thể được sửa bởi cấp dưới. Đây là một tính năng rất hay đảm bảo sự toàn vẹn và chính xác của dữ liệu.

Bạn có thể hỏi nếu cấp trên muốn sửa dữ liệu đã được duyệt thì có được không. Tất nhiên là được. Phần mềm sẽ lưu vết lại dữ liệu nào đã được sửa bởi ai và vào lúc nào.

Bạn có thể trải nghiệm tính năng này bằng cách đăng ký dùng thử ở đây.

Trâm Anh

Bài viết có bản quyền của KeeView, xin vui lòng ghi rõ nguồn www.KeeView.com khi trích dẫn hoặc đăng lại.

Related Articles

Liên hệ

Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ KeeView

217/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0937.99.60.30

Email: info@keeview.com