Trò chuyện BSC

Ảnh minh họa: internet

CEO không tham gia trực tiếp, không có dự án thành công

Sự thành công của dự án không chỉ dựa vào kinh nghiệm triển khai của công tư vấn, mà còn phụ thuộc vào mức độ tham gia của CEO vào dự án. BSC liên quan đến tầm nhìn, chiến lược dài hạn mà không có nhân viên nào được ủy quyền có thể thay thế được CEO để quyết định cá vấn đề quan trọng của dự án. Sau đây là câu chuyên trao đổi giữa SoftAView và giám đốc dự án.

KeeView: Anh triển khai dự án BSC cho công ty của mình như thế nào

Giám đốc: Đúng vậy. Tôi rất bận nên tôi ủy quyền cho trưởng phòng dự án thay tôi thực hiện dự án. Trưởng phòng nhân sự là giám đốc dự án. Giám đốc dự án có trách nhiệm lựa chọn nhà tư vấn, họp thảo luận chiến lược, xây dựng KPI, đốc thúc các phòng ban thực hiện đúng tiến độ dự án,…

KeeView: Ông có tham gia các cuộc họp thảo luận.

Giám đốc: Thời gian đầu tôi tham gia đầy đủ, nhưng gần đây tôi đang rất bận, nên không tham dự thường xuyên. Tôi ủy quyền cho giám đốc dự án xây dựng chiến lược và bản đồ chiến lược với đơn vị tư vấn, sau đó tôi duyệt lại.

KeeView: Ai sẽ xây dựng các chỉ tiêu và mục tiêu cho chỉ tiêu này.

Giám đốc: Đơn vị tư vấn hỗ trợ xây dựng chỉ tiêu. Họ là đơn vị có kinh nghiệm, nên tôi tin là họ sẽ xây dựng được hệ thống các chỉ tiêu cho công ty.

KeeView: Ai sẽ quyết định các chỉ tiêu này.

Giám đốc: Giám đốc dự án thảo luận với tư vấn và các phòng ban. Tôi sẽ duyệt lại.

KeeView: Ông không tham gia thảo luận về chiến lược hay xây dựng các KPI của công ty?

Giám đốc: Tôi không tham gia, có quá nhiều chi tiết và mất thời gian. Đấy là công việc của giám đốc dự án và tư vấn. Cái tôi cần sau dự án là bộ BSC và KPI cho công ty.

KeeView: Như vậy dự án có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào Giám đốc dự án và công ty tư vấn.

Giám đốc: Tôi tin là họ sẽ làm được.

KeeView: Giám đốc dự án có thể quyết định các vấn đề về chiến lược công ty không

Giám đốc: Không.

KeeView: Công ty tư vấn có đủ kiến thức chuyên môn về ngành hoạt động của công ty, cũng như các đặc thù của công ty để xây dựng các chỉ tiêu cho công ty không

Giám đốc: Tôi nghĩ là không, họ có kinh nghiệm tư vấn nhưng để xây dựng các chỉ số thì các phòng ban vẫn là người xây dựng và ban lãnh đạo sẽ duyệt lại.

KeeView: Tôi nghĩ còn một yếu tố nữa mà ông phải thực hiện, đó là duy trì hệ thống. Khi môi trường thay đổi, chiến lược thay đổi, hệ thống BSC và KPI cần phải thay đổi theo và công ty cần phải duy trì hệ thống sự thống nhất tầm nhìn, chiến lược và KPI một cách dài hạn.

Giám đốc: Cám ơn anh đã lưu ý. Tôi hiểu là BSC không phải là một đích đến, BSC là một quá trình. BSC phát triển cùng với sự phát triển của công ty.

Trâm Anh

Bài viết có bản quyền của KeeView, xin vui lòng ghi rõ nguồn www.KeeView.com khi trích dẫn hoặc đăng lại.

Bài liên quan

Image
Quản trị nhân sự theo cách của bạn

Liên hệ

Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ KeeView

217/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0937.99.60.30

Email: info@keeview.com